Güvenli Davranış

(Assertiveness )

Neye İyi Gelir?

         Katılımcıların performanslarını ilişkilerinde çekinmeden ve saldırmadan ifade etmelerini, diğerleri ile girdikleri ilişkileri anlamlı yönetmeyi 

Ne Elde Edilir?

Bu çalışmanın amacı bireylerin, ilişkilerinde Atılganlık (Assertiveness) Yetkinliğini geliştirmelerini sağlamaktır. Atılganlık, bireyin pozitif ve negatif duygularını rahatlıkla ifade edebilmesi, başkalarının haklarına saygı göstererek kendi haklarını dile getirebilmesi, başkalarına hükmetme ve alttan alma ihtiyacı duymadan ne hissettiğini ve düşündüğünü söyleyerek iletişim kurabilmesidir.

Nasıl?

Çalışma ,interaktif olup, çeşitli oyunlar ve süzülmüş bilgiler ile donatılmış Sosyal Psikoloji ,psikodrama,sosyodrama,  spontanite tiyatrosu ve ilişki sistematiği bilgisi ile interaktif çözümleyici bir çalışmadır