Aynı Gemide Seyahat / 

Noktadan Resme Bir Yol 

Neye iyi gelir ?

Çatışmalı iki ve ya daha fazla ekip arasında ki çatışmanın çözümlenerek ilişkide yeni bir sinerjinin oluşturulmasına 

Ne elde edilir?

Çatışmalı iki ve ya daha fazla ekip yada ekipten bağlantılı üyelerin; aralarında ki ilişkiyi  yeniden aktifleştirerek silolaşma ve çatışmaların oluşturduğu ayrışmalarını minimize etmeyi hedeflemektedir.

Bu yolla ekipler arası ilişkinin beklenilen aktiflikte ve gönüllü bir motivasyona varması hedeflenmektedir.

Nasıl?

Çalışma ,interaktif olup, çeşitli oyunlar ve süzülmüş bilgiler ile donatılmış Sosyal Psikoloji ,psikodrama,sosyodrama,  spontanite tiyatrosu ve ilişki sistematiği bilgisi ile interaktif çözümleyici bir çalışmadır