Eğitimler

 

        Eğitimleri temelde iki damar ve bağlı kılcal damarlardan oluşturduk. Eğitim yanında eğitimin sonuçlarının değerlendirilmesi, takibi ile bireysel ve grup destek programlarını sürece ekledik.

       Takip çalışmaları kurumun beklentisi doğrultusun da grup ve kişilere göre programlanacaktır.

 

 • Bireysel Çalışmalar

  1. Liderler

  2. Çalışanlar

 • Ekiplere yönelik Çalışmalar

  1. Var olan ekipler ; Yeni kurulan ekip ( yeni kurulan şube- birim vb)  , devam eden ekip, geliştirilmek istenen ve kendi için de çatışmalı ekip (Birim – şube vb)

  2. Kontak Halinde ki ekipler – Birimler; Bir birleri kontak halinde çalışmak durumunda olan ekip yâda bireylerden, geliştirilmek istenen ve çatışmalı ekipler

 

        A-Bireysel Çalışmalar

 

1)Liderlere yönelik 

 

Amaç;Liderlik becerilerinde ana tema liderin kendini bilme – denetleme- kendi kendini harekete geçirme, yönettiği bireyleri anlama ve onları yönetme becerileridir.

 

 

Liderlere yönelik eğitimler için çeşitli başlıklar aşağıdadır, bu eğitimlerin içeriğine dair bilgi vermek için birkaç örnekte ilerlerleyen sayfalar da sunulmaktadır.

 

Liderlik eğitimleri çeşitli başlıklar ;

 

 • Kendini yönetme

 • Liderlikte duygusal zekâ

 • Ekip sosyometrisi ve ilişki analizi

 • Kendi kendini harekete geçirme ve engeller karşısında dayanabilme becerileri

 • Kaygı yönetimi

 • Stres yönetimi

 • Pozitif psikoloji ve ilişki yönetimi

 • İletişim de ayrıntılar

 • Ekip depresyonunu yönetmek

 • Değişim de kendini ve ekibi yönetmek

 • Kayıplar da ve travmalarda kendini ve ekibi yönetmek

 • Ayrıca ihtiyaca göre lider için indoor ve outdoor çalışmalar üretilmektedir.

 

 

2)Çalışanlara  yönelik çalışmalar

 

Amaç;

Bir organizasyonu esas gücü iç müşteri olan çalışanlarının, yetkinliği, çalışma azmi, ruhsal bütünlüğü, pozitif birlikteliği ile ilişki ve ekip becerilerinde ki potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarıdır. Böylece ana hedef olan dış müşteriye, gereken hedefe varmayı sağlayan müşteri memnuniyetini sağlayacak becerileri ile dokunmalarıdır. Bu amaçla aşağıda ki başlıklar ve ihtiyaç duyulan alanlarda (değerler – yetkinlikler- kişisel gelişim- katalog eğitimler vb) eğitim ve gelişim programları ile bireysel destekler ( klinik destek – koçluk vb )  uygulanmaktadır.

 

Çalışanlara yönelik eğitimler için çeşitli başlıklar aşağıdadır, bu eğitimlerin içeriğine dair bilgi vermek için birkaç örnekte ilerlerleyen sayfalar da sunulmaktadır.

 

 • İletişim

  • İlişki kurma – geliştirme

  • Ast-üst ilişkileri

  • Beden dili

  • Empatik iletişim

  • Toplantı da kendini ifade ve toplantı becerileri

  • Pozitif iletişim ve geri besleme

 • Atılganlık

 • Farkındalık amaçlı çalışmalar

  • Mutluluk

  • Karanlıkta diyalog

  • Sesizlikte diyalog

  • Taşınan yükler ve baş etmek

  • İkili ilişkilerde beceriler

  • Evlilik – çocuk ve ilişki

  • Grup içinde kendini ifade

  • Benlik değeri ve öz güven

  • Depresyon

  • İç sesleri yönetmek

  • Panik atak

  • Performans (sunum – müşteri, yönetici vb ) kaygısı kaynak ve yönetimi

  • Spontanite

  • Spontanite ve yaratıcılık

 • Stres

 • Sınırlar

 • Motivasyon

 • Çatışma – Müzakere –İkna

 • Ekip dinamikleri ve ekiple olmak

 • Kaygı ve kaygı yönetimi

 • Pozitif psikoloji

 • Ön yargılar

 • Değerler

 • Yetkinlikler

 • Satış da iç sesleri yönetmek

 • Spontan olabilmek

 • Yaratıcılık

 • Trans Aksiyonel Analiz

 • Yakın ilişki kurmak ve samimiyet

 • Zor insanlar ile baş etmek

 

 • Ekiplere yönelik Çalışmalar

 

 1. Var olan ekipler ;Yeni kurulan ekip ( yeni kurulan şube – birim vb ) devam eden ekip, geliştirilmek istenen ve kendi içinde çatışmalı ekip (Birim, şube vb )

 

 • Yeni başlayan ekiplerde kaynaşma

 • Uzun süredir devam eden ekipler de oluşmuş olan işlevsiz ilişki ağlarını çözme ve yeni ilişki ve iletişim ağları oluşturmak

 • Ekip içi uyum

 • Çatışmalı yâda uyumsuz ekiplerde çatışma çözmek ve yeni bir dil oluşturmak

               

 1. Kontak Halinde ki ekipler ;Bir birleri kontak halinde çalışmak durumunda olan ekip yâda bireylerden, geliştirilmek istenen ve çatışmalı ekipler

 

 • Bağlantılı ekipler de ekipler arası sağlıklı uyum ve geçiş kanalları inşa etme ya da revize etme

 • Çatışmalı bağlantılı ekiplerde çatışma çözme ve yeniden uyum süreçlerini harekete geçirmek

 • Farklı birimler de olup ortak çalışmak durumunda olan bireyler için sağlıklı ve işlevsel geçiş hatları oluşturmak

 

Çalışma Şekli;

 

 • Organizasyonun ihtiyacına göre doğrudan çözüm geliştirmek

 • Gözlem ve saha çalışmaları ile organizasyona uygun çözümleme yöntemleri üretmek

 

Yol;

 

 • Eğitimler, (1-2 günlük yada eğitimin özelliğine bağlı olarak ardışık , yada aralıklı süreçler )

 • Farkındalık gurupları (ekiplerin isteklerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak dizayn edilir )

 • Hedef odaklı çalışma grupları

 • Takip çalışmaları

 • Bireysel destek çalışmaları (koçluk – klinik destek )

 • Raporlama ve yeniden değerlendirme çalışmaları

 

Uygulama kaynakları ;

 

Tüm çalışmalar bireylerin aktif olduğu , yaşantısal ve çözüm odaklı çalışmalardır.

 

 • Psikoloji

 • Klinik psikoloji

  • Psikodrama

   • Spontanite tiyatrosu

    • Sosyometri

   • Çözüm odaklı psikoterapi

  • EMDR

 • Pozitif psikoloji

 • İlişki terapisi ve ilişki yönetimi tekniklerinden beslenmektedir.