Odaklanmak

 

  

İnsan içerden ya da dışarıdan üzerinde oynanabilir bir canlıdır. Fikirlerinden yaşam kurallarına kadar her şeyine müdahale edilebilir. Uygun şartlar,hazır oluş ve güven bir araya geldiğinde bu daha kolaydır. 

Bu durumun istisnası, bireyin kendi seçimleri ve karar alışları üzerinde inisiyatif alması yada başka bir deyimle limbik sistem kaynaklı refleks tepkilerini yönetebilmesidir.

Yönetebilmenin yolu ise aklı kullanmaktan geçer.  Bu durum ise sezgiler bilgiler dahil her şeyin var olmasına izin verip, sakin bir tonda doğru seçim için kendine izin vermektir.

İşte bu özellik kendini yönetebilen ve başkasını yönlendirdiği hedefe içten motive edebilen liderliktir.

Odaklanmak işte tam bu süreçte bir usta gibi akışı izlemek ve doğru müdahaleyi yada etkileşimi yapabilmektir. Bunun için ise birey kendinden, öğretilerinden, kaygılarından, mükemmeliyetçiliğinden, iş yapma darlığından  vb kendini sıyırabilmelidir.

Bu seminerde öncelikle odaklanmanın ve odaklanamamanın farkındalığını arttırmak, Psikodramatik simülasyonlarla engellerin ve fırsatların gösterilmesi hedeflenmektedir.

 

Corana günlerinde Psikolojik Sağlık

 

 

Malûm hayatta yeni bir duruma uyum sağlama sürecindeyiz.  

Bu dönem de gösterdiğimiz tepkilerin çoğu anormal duruma verilen normal tepkilerdir. Bunu doğru anlar, kaygılarımızı yöneterek hayatımızı düzenlersek süreci sağlıklı ve öğrenerek tamamlarız.

Bu çalışma hem kendimizi ve tepkilerimizi anlamlandırma hem de hayatımızı yeniden düzenlemeye dair interaktif bir paylaşım olacaktır.

 

İçerik başlıkları ;

 

 • Değişen iş ve hayat “şimdi ne yapacağım” hayat algımızı havalandırma zamanı 

 • Kendimle baş etmek

 • Kriz zamanları ve psikolojik hassasiyetler

  • Belirsizlik

  • Panik

  • Duyarsızlık

  • Denge ve takip

 • Bağışıklık ve sağlıklı psikolojik duruş

  • Uyku

  • Beslenme

  • Egzersiz

 

 • Duyguları anlamlandırmak ve yönetmek için birkaç yol

  • Korku

  • Öfke

  • Üzüntü

  • Tükenmişlik

  • Kaygı

 • Evde ilişki sistemlerini yeniden yapılandırmak

 • Çocuklara ne diyeceğim

 • Büyük ebeveynler

 • Stres kaynaklarını yönetmek

 • Kullandığımız dil ve duruş

 • Sosyal Bağlar

 • Hayat önceliklerinizi yeniden değerlendirmek