top of page

İletişim Patikaları

Etkileşim ve iletişim kavramları ile ilgili bilgi ve beceri pratikleri ve sonuçlarının siteme ve yaşam alanlarına etkilerinin farkına varmalarını sağlayarak ,iletişim yönetimlerini harekete geçirmeleri hedeflenmektedir

Kişisel Farkındalık ve Güvenli Davranış

Kişilerin ben diye kabul ettikleri benliklerini ve bunun çıkmazlarını fark etmeleri ,yeniden tanımlamalarını sağlamak bu yolla onların yeni bir kendileri tanımlayarak iletişimlerinde güvenli davranış  yetkinliğini geliştirmelerini desteklemek.

.

Kendini yönetmek ve Pozitif liderlik

Yeni liderlik becerileri ile donan ya da hali hazırda  liderlik eden bireylerin kendini yönetme becerileri , kendini kabul ,ekip yönetmek ve yaşam algılarını anlamlı ve işlevsel yeniden yapılandırmaları ve pozitif liderlik becerileri  ile  donatılmaları hedeflenmektedir

Liderlik test alanı

Yöneten ve liderlik eden profesyonellerin zorlandıkları alanlar ve onlara dair psikodramatik canlandırmalar ile yeni ve daha anlamlı çözümler üretmelerini sağlayan atölye çalışmasıdır.

Çözüm odaklı çatışma ve işbirliği

Çatışmanın kendinden ve ötekilerinden kaynaklanan sebepleri ve çözüm yolları ile uzlaşı ve işbirliği hakkında beceri geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Gergin Dünyanın Kelebekleri - Stres ve kaygı yönetimi

Kaygıları tanımlamak ve  fark etme  becerisi geliştirirken aynı zamanda ,stres altında birlikte çalışabilme ,becerilerinin aktive edilmesi hedeflenmektedir.

Güçlü dalgaların Ahengi 

Yeni kurulan, devam eden yada kendi içinde travmatik durumlar yada değişimler yaşayan ekiplerin,  birlikte çalışma becerilerini geliştirmek ve karşılıklı ilişkileri en baştan ya da sağlıklı yeniden oluşturmak hedeflenmektedir.

Duygusal Zeka

Katılımcıları Duygusal Zekanın boyutları olan özbilinç-özdenetim, kendini harekete geçirebilmek, başkalarının duygularını anlamak ve olumlu ilişkiler sürdürebilmek gibi konular çalışılacaktır. Böylece katılımcıların kendileri ile ilgili farkındalık kazanarak yaşamda bunu pratiğe geçirme becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

Zor insanlarla yaşamak ve yönetmek

Katlımcıların zor insan algılarını ve onlarla baş etme şekillerini gözden geçirmeleri ile kendilerin zor saydıkları insanlar ile kurduğu ilişkide zorluğa sebep olan algı ve davranışlarını tanımaları hedeflenmektedir.

Aynı zamanda zor insan türleri ve onlar ile nasıl ilişki kurmak gerektiği konusunda bilgilendirme ve pratikler çalışılacaktır.

Çatışmadan Verime

Birlikte çalışmak durumunda olan ve çatışma yaşayan birimlerin-bölümlerin-ekiplerin ekiplerin birlikte çalışma becerilerini geliştirmek ve çatışmaları işlevsel yönetmek.

Çatışmadan Verime

 

Katılımcıların yaratıcılık ve spontanitelerini geliştirmeleri ve kendi spontanlıklarının önündeki engelleri fark edip yöneterek yaratıcılklarını aktive etmeleri planlanmaktadır.

Yakın ilişkilerde ayakta kalmak

İlişkilerde, partnerlerin bir birleriyle, eşlerinin ebeveynleriyle, kardeşlerle, akrabalarla, iş hayatı ve hayat olayları karşısında  vb sağlıklı ilişki oluşturma yada var olan ilişkileri gözden geçirerek yönetme becerileri üzerinde çalışılmaktadır.

Travma ve müdahale

Yaşanılan bir taravma sonrası bireysel ve grup sağaltımı (ölüm- deprem- bombalama, önemli  değişimler vb)

  • odaklanmak 

  • stres 

  • birbirimizden beslenerek büyümek

  • hayatın değişen dinamikleri karşısında kendimizi yönetmek

  • ...... vb

Sınır oluşturmak ve inisiyatif becerileri

Bireylerin inisiyatif kullanmaları, diğerinin ve kendisinin sınırlarını keşfetmeleri ve sınır oluşturabilmeleri, bunun kaynakları ve çözüm yolları üzerinde çalışılacaktır.

bottom of page